Tábor Bohdašín 2012

 

Letní dětský tábor na téma Boj o trůny
Leták 2012

 
Termín: 15. 7. – 28. 7. 2012
Místo: Bohdašín u Teplic nad Metují
Cena: 2200 Kč

Kontinent, kde léta trvají desítky roků a zimy se mohou protáhnout na celý lidský život, začínají sužovat nepokoje po smrti krále Roberta Baratheona. Všech Sedm království Západozemí - pletichářský jih, divoké východní krajiny i ledový sever ohraničený starobylou Zdí - je zmítáno bojem dvou mocných rodů o právo na Železný trůn, post nejvyššího vládce Sedmi království. Zemí se rozléhá řinčení mečů a brnění. K tomu, aby byl nastolen mír, je potřeba silného a spravedlivého vládce, který oplývá všemi ctnostmi pravého rytíře. Naším úkolem bude najít toho nejlepšího krále z nejlepších a poznat přitom, co znamenají rytířské ctnosti.

Co děti čeká:
celotáborová hra, denní i noční bojovky, dovednostní i sportovní soutěže, lov tradičních bobříků, puťák, táboráky, tržnice a tombola, ale hlavně pobyt v krásné přírodě Broumovska.

Přihlášky:

Přihlašovací formulář ZDE. Přihlášku vyplníte on-line a po odeslání obdržíte kopii přihlášky na Váš e-mail.

Kontakt:
Jan Král, 723 069 244, h.kingen -zavináč- gmail.com (hlavní vedoucí, kontakt v době konání tábora)
Michal Martin, 732 354 087, termiti.hronov -zavináč- centrum.cz (pořadatel, organizační záležitosti)

Informace pro rodiče

(stáhnout jako PDF)

Základní informace
1. Název: Letní dětský tábor Bohdašín 2012

2. Celotáborová hra na téma: Boj o trůny

3. Pořadatel: Termiti-Hronov, sdružení pro práci s dětmi a mládeží, Regnerova 56, 549 31 Hronov,
IČ 70802297, bankovní účet u Poštovní spořitelny č. 234810014/0300

4. Termín: 15.7.-28.7.2012

5. Místo konání: Bohdašín u Teplic nad Metují, objekt bývalého písníku, cca 500 m polní cestou
proti vlakové zastávce Bohdašín, GPS souřadnice 50°36‘3.294“N, 16°12‘37.869“E.

6. Cena: základní poplatek 2200,- Kč. Početnějším rodinám může být poskytnuta sleva 200,- Kč na
každé další dítě, členům oddílu Termitů může být poskytnuta sleva 500,- Kč (za pomoc táboru).
Obě slevy se poskytují pouze v případě, že rodičům dítěte na tábor nepřispěla třetí osoba (stát,
zaměstnavatel, apod.). Uvedené slevy nelze kombinovat.

7. Kontakt: hlavní vedoucí - Mgr. Jan Král, tel. 723069244, h.kingen -zavináč- gmail.com; zástupce hlavního
vedoucího - Ing. Jaroslav Pavliš, tel. 608925935, slavek.pavlis -zavináč- seznam.cz; pořadatel, informace -
Michal Martin, tel. 732354087, termiti.hronov -zavináč- centrum.cz.

Před táborem
1. Informace, potřebné dokumenty, elektronickou přihlášku, fotogalerie i kontakty naleznete na
www.termitihronov.cz. Za pozornost určitě stojí "Všeobecné podmínky" a "Táborový řád" našeho
tábora. Po vyplnění webového formuláře závazné přihlášky a odeslání údajů Vám bude na
zadanou e-mailovou adresu potvrzeno její přijetí. Přihlášky není nutné dále tisknout a odevzdávat
v papírové podobě. Do dvou dnů od podání přihlášky ještě obdržíte osobní mail s informací o
zaregistrování dítěte, případně odmítnutí registrace z kapacitních důvodů.

2. Táborový poplatek uhraďte zvoleným způsobem nejpozději do 30.6.2012. Číslo účtu u Poštovní
spořitelny: 234810014/0300, variabilní symbol je vaše kontaktní telefonní číslo zadané v přihlášce.
Na jeden variabilní symbol tak lze zaplatit více sourozenců najednou. Preferujeme platby
převodem, případně lze peníze bezplatně vložit na náš účet na každé poště. Při naplnění kapacity
tábora rozhoduje datum platby! Nezaplacené registrace v tom případě budeme nuceni stornovat.

3. Vybavení dětí na tábor určujte s přihlédnutím k „Doporučenému seznamu věcí“ a specifickým
potřebám dítěte. Menším dětem označte věci jménem a příjmením. V táboře není možné dětem
prádlo prát. Dítě vybavte dostatečně teplým spacím pytlem, noci v údolí mohou být chladné.
Zvažte, je-li nezbytné vybavit děti mobilními telefony, cennostmi, nebezpečnými nebo snadno
rozbitnými věcmi. Nemůžeme brát a nebereme za ně zodpovědnost.

4. Pokud dítě nemá na dobu tábora platné lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, nezapomeňte
před odjezdem absolvovat zdravotní prohlídku (viz potřebné doklady).

5. Dotazy a žádosti směřujte na Michala Martina, e-mail termiti.hronov -zavináč- centrum.cz, tel. 732354087,
popřípadě na další kontakty uvedené výše.

Odjezd
1. V neděli 15.7.2012 odjíždíme z vlakového nádraží Hronov; sraz účastníků ve 14:00 – 14:30 hodin.

2. Na nádraží zdravotníkovi odevzdáte:
  a. originál (kopii) průkazky zdravotní pojišťovny;
  b. originál „Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte“ potvrzený dětským lékařem (i v jiné než
předkládané formě, např. pro školu v přírodě nebo lyžařský výcvik, ale ne starší než 12
měsíců);
  c. řádně vyplněné a podepsané „Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti“ (ne
starší 1 dne);
d. osobní léky včetně informace o dávkování.

3. Doprava osob a zavazadel tam i zpět je již zahrnuta v ceně tábora a je zajištěna pořadatelem.

Na táboře
1. Tábor je postaven „na zelené louce“ v krásném koutu přírody, bez elektrického proudu, pitná voda
je na tábořiště přivedena z veřejné sítě. K dispozici jsou polní umývárky a každý večer teplá
sprcha (vojenský průtokový ohřívač MKS). Děti jsou ubytovány po dvou v podsadových stanech.

2. Strava na táboře se skládá z pěti jídel denně (snídaně, přesnídávka, oběd, svačinka, večeře,
včetně pitného režimu). Stravování je zajištěno od večeře v den příjezdu na tábor do snídaně a
svačinky na cestu v den odjezdu. Náš tým kuchařů vaří pod zkušeným vedením na vojenské polní
kuchyni PK 26, jídelnu a společenskou místnost nahrazuje vojenský stan ZS-2.

3. Činnost tábora zajišťuje tým zkušených vedoucích a instruktorů, kteří mají bohatou praxi v práci
s dětmi a danou profesí a prošli u nás už dětskými či mládežnickými oddíly. Hlavní vedoucí tábora
je osoba zkušená v práci s dětmi a vedení kolektivu. Děti jsou rozděleny do smíšených oddílů po
deseti až dvanácti dětech, na každý oddíl dohlíží smíšená dvojice dospělých vedoucích. Všichni
táboroví vedoucí vykonávají svou funkci dobrovolně, bez nároku na odměnu.

4. Pro děti je připravena celotáborová hra, rukodělné dílny, dovednostní i sportovní soutěže, lov
tradičních bobříků, stezka odvahy, táborové ohně, víkendový puťák, odměny.

5. Odborný zdravotní dozor zajišťuje řádně školený zdravotník stále přítomný přímo v areálu tábora.

6. Režim dne:

07:30 gong, budíček, rozcvička 12:45-14:00 polední klid 19:30 večeře
08:15 snídaně, bodování úklidu 14:00-16:00 odpolední program I 20:15 hygiena
08:50 nástup 16:00 svačina 21:00 večerní čtení
09:00 dopolední program + přesnídávka 16:30-18:30 odpolední program II 21:30 počítání, večerka
12:00 oběd 19:00 večerní nástup 24:00 ticho celého tábora


Režim dne je základním vodítkem a rozvržením času pro „ideální“ stav. Podle konkrétních
podmínek může být vedením tábora upraven s tím, že musí být dodržen čas vymezený pro
spánek.

7. Oddíl Termitů je určen pro mládež po dokončení základní školní docházky do cca dvaceti let. Má
vlastní dvojici vedoucích a speciální program určený pro tuto věkovou skupinu. Kromě her
samotných se jeho členové částečně podílejí i na vedení dětských oddílů a přípravě her pro děti.
Pokud není překročena minimální kapacita oddílu, může být jeho činnost redukována, to znamená,
že se v takovém případě budou členové oddílu Termitů větší část programu účastnit
vedoucovských prací v pozici praktikantů. Členové oddílu Termitů mají dále povinnost účastnit se
předtáborové brigády, stavby a bourání tábora a s tím související nakládky a vykládky nákladního
automobilu a uložení vybavení do skladovacích prostor. Za tuto pomoc je jim poskytnuta sleva ze
základního poplatku.

8. Žádáme o vynechání návštěv v táboře, menší děti to jen rozruší a větší se necítí dobře před
ostatními. Návštěvy ruší program a mimo to nejsou vhodné z hygienických důvodů. Dětem hodně
pište!!! Případně se můžete informovat o svých ratolestech telefonicky u vedoucích tábora.

9. V době tábora lze psát dětem na adresu:
Jméno táborníka
Západozemí
549 82 Meziměstí u Broumova 4

Návrat
1. Příjezd je v sobotu 28.7.2012 na vlakové nádraží Hronov v 11:56 hodin.
2. Výdej zavazadel a vrácení zdravotní dokumentace se předpokládá po příjezdu vlaku.

Tábor "B" - rodiny s dětmi

Tábor rodin s dětmi 2012 proběhne také v Bohdašíně, termín 28.7.-4.8.2012.


ilustrace