Vítejte na webových stránkách spolku Termiti Hronov

Pokud zde nenaleznete informace, které hledáte, můžete pokračovat výběrem požadované položky v menu na levé straně.Letní dětský tábor ŠTĚNKOV 2015 na téma STARÉ ČESKÉ BÁJE A POVĚSTI

Leták 2015


Termín: 19. 7. – 1. 8. 2015 
Místo: Štěnkov u Třebechovic pod Orebem
Cena: 2600 Kč 
Početnějším rodinám může být poskytnuta sleva 300,- Kč na každé další dítě, členům oddílu Termitů může být zpětně poskytnuta sleva 600,- Kč (za pomoc táboru).

Neváhej a vydej se s námi na čtrnáctidenní dobrodružství. Čeká tě celotáborová hra, denní i noční bojovky, dovednostní i sportovní soutěže, lov tradičních bobříků, puťák, táboráky, tržnice a tombola, ale hlavně pobyt v krásné přírodě u řeky v přírodním parku Orlice se spoustou kamarádů.


Přihlášky:

Přihlašovací formulář ZDE. Přihlášku vyplníte on-line a po odeslání obdržíte kopii přihlášky na Váš e-mail.

Kontakt:
Marek Listoň, 602 792 333, listmarek(a)gmail.com (zdravotník a zástupce hl. vedoucího)
Michal Martin, 732 354 087, termiti.hronov(a)centrum.cz (pořadatel, organizační záležitosti)

Tomáš Marek, 776 418 400, tomas.marek2(a)centrum.cz (programový vedoucí)

Informace pro rodiče

(stáhnout jako PDF)

Základní informace
1. Název: Letní dětský tábor Štěnkov 2015

2. Celotáborová hra na téma: Staré české báje a pověsti

3. Pořadatel: Termiti Hronov, z. s., Regnerova 56, 549 31 Hronov,
IČ 70802297, bankovní účet u Poštovní spořitelny č. 234810014/0300

4. Termín: 19.7.-1.8.2015

5. Místo konání: Štěnkov u Třebechovic pod Orebem, táborová základna umístěná v bývalém písníku
cca 500 m za vesnicí, GPS souřadnice 50°10'45.171"N, 16°0'15.181"E. Umístění v mapě ZDE.

6. Cena: základní poplatek 2600,- Kč. Početnějším rodinám může být poskytnuta sleva 300,- Kč na
každé další dítě. Členům oddílu Termitů může být zpětně poskytnuta sleva 600,- Kč (za pomoc při
přípravě, stavbě, úklidu a stěhování; bude posuzováno individuálně po skončení tábora).
Obě slevy se poskytují pouze v případě, že rodičům dítěte na tábor nepřispěla třetí osoba (stát,
zaměstnavatel, apod.). Uvedené slevy nelze kombinovat.

7. Kontakt: Michal Martin, tel. 732354087, termiti.hronov(a)centrum.cz (pořadatel - obecné informace);
Marek Listoň, tel. 602792333, listmarek(a)gmail.com (zdravotník a zástupce hl. vedoucího - konkrétní
praktické informace); Tomáš Marek, tel. 776418400, tomas.marek2(a)centrum.cz (programový vedoucí).

Před táborem
1. Informace, potřebné dokumenty, elektronickou přihlášku, fotogalerie i kontakty naleznete na
www.termitihronov.cz. Za pozornost určitě stojí "Všeobecné podmínky" a "Táborový řád" našeho
tábora. Po vyplnění webového formuláře závazné přihlášky a odeslání údajů Vám bude na
zadanou e-mailovou adresu potvrzeno její přijetí. Přihlášky není nutné dále tisknout a odevzdávat
v papírové podobě. Do dvou dnů od podání přihlášky ještě obdržíte osobní mail s informací o
zaregistrování dítěte, případně odmítnutí registrace z kapacitních či jiných důvodů.

2. Táborový poplatek uhraďte zvoleným způsobem nejpozději do 15.6.2015. Číslo účtu u Poštovní
spořitelny: 234810014/0300, variabilní symbol je vaše kontaktní telefonní číslo zadané v přihlášce.
Na jeden variabilní symbol tak lze zaplatit více sourozenců najednou. Preferujeme platby
převodem, případně lze peníze bezplatně vložit na náš účet na každé poště. Při naplnění kapacity
tábora rozhoduje datum platby! Nezaplacené registrace v tom případě budeme nuceni stornovat.

3. Vybavení dětí na tábor určujte s přihlédnutím k „Doporučenému seznamu věcí“ a specifickým
potřebám dítěte. Menším dětem označte věci jménem a příjmením. V táboře není možné dětem
prádlo prát. Dítě vybavte dostatečně teplým spacím pytlem, noci v údolí mohou být chladné.
Zvažte, je-li nezbytné vybavit děti mobilními telefony, cennostmi, nebezpečnými nebo snadno
rozbitnými věcmi. Nemůžeme brát a nebereme za ně zodpovědnost.

4. Pokud dítě nemá na dobu tábora platné lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, nezapomeňte
před odjezdem absolvovat zdravotní prohlídku (viz potřebné doklady).

5. Dotazy a žádosti směřujte na Michala Martina, e-mail termiti.hronov(a)centrum.cz, tel. 732354087,
popřípadě na další kontakty uvedené výše.

Odjezd
1. V neděli 19.7.2015 odjíždíme autobusem z vlakového nádraží Hronov; sraz účastníků ve 14:00 – 14:30 hod.

2. Na nádraží zdravotníkovi odevzdáte:
  a. originál (kopii) průkazky zdravotní pojišťovny;
  b. originál „Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte“ potvrzený dětským lékařem (i v jiné než
předkládané formě, např. pro školu v přírodě nebo lyžařský výcvik, ale ne starší než 12 měsíců);
  c. řádně vyplněné a podepsané „Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti“ (ne
starší než 1 den);
d. osobní léky včetně informace o dávkování.

3. Doprava osob a zavazadel tam i zpět je již zahrnuta v ceně tábora a je zajištěna pořadatelem.

Na táboře
1. Táborová základna sestává ze zděné budovy 6 x 11 m a navazujícího venkovního přístřešku
3 x 18 m, který lze využít jako jídelnu a prostor pro táborové činnosti při nepřízni počasí. Ve zděné budově
je vybavená kuchyňská linka, je zavedena elektřina, pitná voda z veřejné sítě. Cca 0,5 km od základny
protéká řeka Orlice s možností koupání. K dispozici jsou polní umývárky a každý večer teplá sprcha
(vojenský průtokový ohřívač MKS). Děti jsou ubytovány po dvou v podsadových stanech s
celoplošnou pevnou podlahou.

2. Strava na táboře se skládá z pěti jídel denně (snídaně, přesnídávka, oběd, svačinka, večeře,
včetně pitného režimu). Stravování je zajištěno od večeře v den příjezdu na tábor do snídaně a
svačinky na cestu v den odjezdu. 

3. Činnost tábora zajišťuje tým zkušených vedoucích a instruktorů, kteří mají bohatou praxi v práci
s dětmi a danou profesí a prošli u nás už dětskými či mládežnickými oddíly. Hlavní vedoucí tábora
je osoba zkušená v práci s dětmi a vedení kolektivu. Děti jsou rozděleny do smíšených oddílů po
deseti až dvanácti dětech, na každý oddíl dohlíží smíšená dvojice dospělých vedoucích. Všichni
táboroví vedoucí vykonávají svou funkci dobrovolně, bez nároku na odměnu.

4. Pro děti je připravena celotáborová hra, rukodělné dílny, dovednostní i sportovní soutěže, lov
tradičních bobříků, stezka odvahy, táborové ohně, víkendový puťák, odměny.

5. Odborný zdravotní dozor zajišťuje řádně školený zdravotník stále přítomný přímo v areálu tábora.

6. Režim dne:

07:30 gong, budíček, rozcvička 12:45-14:00 polední klid 19:30 večeře
08:15 snídaně, bodování úklidu 14:00-16:00 odpolední program I 20:15 hygiena
08:50 nástup 16:00 svačina 21:00 večerní čtení
09:00 dopolední program + přesnídávka 16:30-18:30 odpolední program II 21:30 počítání, večerka
12:00 oběd 19:00 večerní nástup 24:00 ticho celého tábora


Režim dne je základním vodítkem a rozvržením času pro „ideální“ stav. Podle konkrétních
podmínek může být vedením tábora upraven s tím, že musí být dodržen čas vymezený pro
spánek.

7. Oddíl Termitů je určen pro mládež po dokončení základní školní docházky do cca dvaceti let. Má
vlastní dvojici vedoucích a speciální program určený pro tuto věkovou skupinu. Kromě her
samotných se jeho členové částečně podílejí i na vedení dětských oddílů a přípravě her pro děti.
Pokud není překročena minimální kapacita oddílu, může být jeho činnost redukována, to znamená,
že se v takovém případě budou členové oddílu Termitů větší část programu účastnit vedoucovských prací
v pozici praktikantů. Členové oddílu Termitů mají dále povinnost dle svých možností účastnit se
předtáborové brigády, stavby a bourání tábora a s tím související nakládky a vykládky nákladního
automobilu a uložení vybavení do skladovacích prostor. Za tuto pomoc je jim zpětně poskytnuta sleva
ze základního poplatku (není automatický nárok).

8. Žádáme o vynechání návštěv v táboře, menší děti to jen rozruší a větší se necítí dobře před
ostatními. Návštěvy ruší program a mimo to nejsou vhodné z hygienických důvodů. Dětem hodně
pište!!! Případně se můžete informovat o svých ratolestech telefonicky u vedoucích tábora.

9. V době tábora lze psát dětem na adresu:
Tábor spolku Termiti Hronov
Jméno táborníka
503 46  Třebechovice pod Orebem

Návrat
1. Příjezd je v sobotu 1.8.2015 k vlakovému nádraží Hronov v 11:00 hodin.
2. Výdej zavazadel (příp. i vrácení zdravotní dokumentace) se předpokládá po příjezdu autobusu.

Tábor "B" - rodiny s dětmi

Tábor rodin s dětmi 2015 proběhne také ve Štěnkově, termín 1.8.-8.8.2015.


ilustrace