Vítejte na webových stránkách spolku Termiti Hronov

Pokud zde nenaleznete informace, které hledáte, můžete pokračovat výběrem požadované položky v menu na levé straně.Letní dětský tábor BOHDAŠÍN 2023 - Pevnost Boyard

Leták 2023


Termín: 16. 7. – 29. 7. 2023
Tábořiště: Bohdašín u Teplic nad Metují
Cena: 4.000 Kč 
Početnějším rodinám může být poskytnuta sleva 300,- Kč na každé další dítě, členům oddílu Termitů může být zpětně poskytnuta sleva až 800,- Kč (za pomoc táboru).
Věk: 7+ (po první třídě; výjimky u sourozenců nebo po dohodě)
Druh tábora: pobytový 
Ubytování: podsadové stany 

Máš rád dobrodružství? Nebojíš se záludných úkolů a věříš si na ně? Tak to je výzva přímo pro tebe. Za splnění úkolů získáme klíče a indicie, které nás dovedou k pokladu. Tak neváhej a přidej se k nám! Pevnost boyard čeká na své dobytí.
Během čtrnáctidenního pobytu získáš kupu nových kamarádů a užiješ si spoustu zábavy. Čeká tě celotáborová hra, denní i noční bojovky, dovednostní i sportovní soutěže, lov tradičních bobříků, puťák, táboráky, tržnice a tombola, ale hlavně pobyt v krásné přírodě CHKO Broumovsko s partou správných lidí.
 
 
 

Přihlášky - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO, TÁBOR JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN.

Online formulář přihlášky jsme z kapacitních důvodů uzavřeli, pro možnost přihlášení prosím kontaktujte pořadatele.

Kontakt:

Michal Martin, 732 354 087, termiti.hronov(a)centrum.cz (pořadatel, organizační záležitosti; není přítomen na táboře)

Lukáš Vlach, 731 271 519, luke.vlach(a)gmail.com (hlavní vedoucí)
Vít Hubka, 739 958 928, dm3.v(a)seznam.cz (zdravotník)

 

Informace pro rodiče

(stáhnout jako PDF)

Základní informace
1. Název: Letní dětský tábor Bohdašín 2023

2. Celotáborová hra volně inspirovaná televizní soutěží Klíče od pevnosti Boyard

3. Pořadatel: Termiti Hronov, z. s., Regnerova 56, 549 31 Hronov,
IČ 70802297, bankovní účet u Poštovní spořitelny (člen sk. ČSOB) č. 234810014/0300

4. Termín: 16. 7. - 29. 7. 2023

5. Místo konání: Bohdašín u Teplic nad Metují, objekt bývalého písníku, cca 500 m polní cestou proti vlakové  
zastávce Bohdašín, GPS souřadnice 50°36'2.815"N, 16°12'36.151"E. Umístění v mapě ZDE.

6. Věk: 7+ (po první třídě ZŠ; výjimky u sourozenců nebo po dohodě)

7. Druh tábora: pobytový, ubytování v podsadových stanech

8. Cena: základní cena pobytu činí 4.000 Kč. Početnějším rodinám může být poskytnuta sleva 300 Kč na
každé další dítě. Členům oddílu Termitů může být zpětně poskytnuta sleva 800 Kč (za pomoc při
přípravě, stavbě, úklidu a stěhování; bude posuzováno individuálně po skončení tábora).
Obě slevy se poskytují pouze v případě, že rodičům dítěte na tábor nepřispěla třetí osoba (stát,
zaměstnavatel, pojišťovna, apod.). Uvedené slevy nelze kombinovat. 
Cena letního tábora zahrnuje mimo jiné: ubytování, stravu 5 x denně, pitný režim, dopravu na tábor, odborný
zdravotnický dozor, úrazové pojištění, odměny, diplomy a další materiál. Přebytky investujeme do vybavení.

9. Kontakt: Michal Martin, tel. 732354087, termiti.hronov(a)centrum.cz (pořadatel - obecné informace);
Lukáš Vlach, tel. 731271519, luke.vlach(a)gmail.com (hlavní vedoucí - konkrétní praktické informace);
Vít Hubka, tel. 739 958 928, dm3.v(a)seznam.cz (zdravotník).

Před táborem
1. Informace, potřebné dokumenty, elektronickou přihlášku, fotogalerie i kontakty naleznete na
www.termitihronov.cz. Za pozornost určitě stojí "Všeobecné podmínky" a "Táborový řád" našeho
tábora. Po vyplnění webového formuláře závazné přihlášky a odeslání údajů Vám bude na
zadanou e-mailovou adresu potvrzeno její přijetí. Přihlášky není nutné dále tisknout a odevzdávat
v papírové podobě. Do dvou dnů od podání přihlášky ještě obdržíte osobní mail s informací o
zaregistrování dítěte, případně odmítnutí registrace z kapacitních či jiných důvodů.

2. Cenu táborového pobytu uhraďte zvoleným způsobem co nejdříve po odeslání přihlášky, nejpozději však
do 31. května 2023. Číslo účtu u Poštovní spořitelny: 234810014/0300, variabilní symbol
je vaše kontaktní telefonní číslo zadané v přihlášce. Na jeden variabilní symbol tak lze zaplatit více
sourozenců najednou. Preferujeme platby převodem, případně lze peníze bezplatně vložit na náš účet
na každé poště. Při naplnění kapacity tábora rozhoduje datum platby! Nezaplacené registrace v takovém
případě budeme nuceni stornovat.

3. Vybavení dětí na tábor určujte s přihlédnutím k „Doporučenému seznamu věcí“ a specifickým
potřebám dítěte. Menším dětem označte věci jménem a příjmením. V táboře není možné dětem
prádlo prát. Dítě vybavte dostatečně teplým spacím pytlem, noci v údolí mohou být chladné.
Zvažte, je-li nezbytné vybavit děti mobilními telefony, cennostmi, nebezpečnými nebo snadno
rozbitnými věcmi. Nemůžeme brát a nebereme za ně zodpovědnost.

4. Pokud dítě nemá na dobu tábora platné lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, nezapomeňte
před odjezdem absolvovat zdravotní prohlídku (viz potřebné doklady). Potvrzení má platnost 2 roky.

5. Dotazy a žádosti směřujte na Michala Martina, e-mail termiti.hronov(a)centrum.cz, tel. 732354087,
popřípadě na další kontakty uvedené výše.

Odjezd
1. V neděli 16. 7. 2023 odjíždíme vlakem z vlakového nádraží Hronov; sraz účastníků ve 14:15 – 14:45 hod.

2. Na nádraží zdravotníkovi odevzdáte:
  a. kopii (nebo originál) průkazky zdravotní pojišťovny;
  b. originál „Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte“ potvrzený dětským lékařem (i v jiné než
předkládané formě, např. pro školu v přírodě nebo lyžařský výcvik);
  c. řádně vyplněné a podepsané „Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti“ (ne
starší než 1 den);
  d. osobní léky včetně informace o dávkování.

3. Doprava osob a zavazadel tam i zpět je již zahrnuta v ceně tábora a je zajištěna pořadatelem.

Leták 2023

Na táboře
1. Tábor je postaven „na zelené louce" v krásném koutu přírody, bez elektrického proudu, pitná
voda je na tábořiště přivedena z veřejné sítě. K dispozici jsou polní umývárky a každý večer teplá
sprcha (vojenský průtokový ohřívač MKS). Děti jsou ubytovány po dvou v podsadových stanech
s celoplošnou pevnou podlahou.

2. Strava na táboře se skládá z pěti jídel denně (snídaně, přesnídávka, oběd, svačinka, večeře,
včetně pitného režimu). Stravování je zajištěno od večeře v den příjezdu na tábor do snídaně a
svačinky na cestu v den odjezdu. Náš tým kuchařů vaří pod zkušeným vedením na vojenské polní
kuchyni PK 26, jídelnu a společenskou místnost nahrazuje zpevněný párty stan 6x10 m.

3. Činnost tábora zajišťuje tým zkušených vedoucích a instruktorů, kteří mají bohatou praxi v práci
s dětmi a danou profesí a prošli u nás už dětskými či mládežnickými oddíly. Hlavní vedoucí tábora
je osoba zkušená v práci s dětmi a vedení kolektivu. Kapacita tábora je 80 účastníků; z toho obvykle
přibližně 45 dětí, 15 termitů a 20 vedoucích. Děti jsou rozděleny do smíšených oddílů po
deseti až dvanácti členech, na každý oddíl dohlíží smíšená dvojice dospělých vedoucích. Všichni
táboroví vedoucí vykonávají svou funkci dobrovolně, bez nároku na odměnu.

4. Pro děti je připravena celotáborová hra, rukodělné dílny, dovednostní i sportovní soutěže, lov
tradičních bobříků, stezka odvahy, táborové ohně, víkendový puťák, odměny.

5. Odborný zdravotní dozor zajišťuje řádně školený zdravotník stále přítomný přímo v areálu tábora.
Pro všechny účastníky tábora je uzavřeno úrazové pojištění, bližší informace ZDE.

6. Režim dne:

07:30 budíček, rozcvička, hygiena 12:45-14:00 polední klid 19:30 večeře
08:15 snídaně, bodování úklidu 14:00-16:00 odpolední program I 20:15 hygiena
08:50 nástup 16:00 svačina 21:00 večerní čtení
09:00 dopolední program + přesnídávka 16:30-18:30 odpolední program II 21:30 počítání, večerka
12:00 oběd 19:00 večerní nástup 24:00 ticho celého tábora


Režim dne je základním vodítkem a rozvržením času pro „ideální“ stav. Podle konkrétních
podmínek může být vedením tábora upraven s tím, že musí být dodržen čas vymezený pro
spánek.

7. Oddíl Termitů je určen pro mládež po dokončení základní školní docházky do cca dvaceti let. Má
vlastní dvojici vedoucích a speciální program určený pro tuto věkovou skupinu. Kromě her
samotných se jeho členové částečně podílejí i na vedení dětských oddílů a přípravě her pro děti.
Pokud není překročena minimální kapacita oddílu, může být jeho činnost redukována, to znamená,
že se v takovém případě budou členové oddílu Termitů větší část programu účastnit vedoucovských prací
v pozici praktikantů. Členové oddílu Termitů mají dále povinnost dle svých možností účastnit se
předtáborové brigády, stavby a bourání tábora a s tím související nakládky a vykládky nákladního
automobilu a uložení vybavení do skladovacích prostor. Za tuto pomoc je jim zpětně poskytnuta sleva
ze základního poplatku (není automatický nárok).

8. Žádáme o vynechání návštěv v táboře, menší děti to jen rozruší a větší se necítí dobře před
ostatními. Návštěvy ruší program a mimo to nejsou vhodné z hygienických důvodů. Dětem hodně
pište!!! Případně se můžete informovat o svých ratolestech telefonicky u vedoucích tábora (Vlach, Hubka).

9. V době tábora lze psát dětem na adresu:
Tábor spolku Termiti Hronov
Jméno táborníka
549 82  Meziměstí u Broumova 4

Návrat
1. Příjezd je v sobotu 29. 7. 2023 na vlakové nádraží Hronov v 11:49 hodin.
2. Výdej zavazadel (příp. i vrácení zdravotní dokumentace) se předpokládá po příjezdu vlaku/autobusu.

Tábor "B" - rodiny s dětmi

Tábor rodin s dětmi 2023 proběhne také na Bohdašíně, termín 29. 7. - 5. 8. 2023.

 

ilustrace